Zakonska osnova

U Zakonu o sudovima za mladež iz 2011. po prvi je put uvedena posebna obveza izvansudska nagodba (čl.72, st. 1, t. c), odnosno, posebna obveza da se maloljetnik/mlađi punoljetnik uključi u postupak posredovanja kroz izvansudsku nagodbu. To je, ujedno, jedina posebna obveza koja se primjenjuje samo u okviru prethodnog postupka na državnom odvjetništvu te time nastavlja i zagovara tradiciju restorativne pravde i maksimalne dobrovoljnosti stranaka za uključivanje u taj postupak.

Pročišćeni tekst Zakona o sudovima za mladež