Opće informacije

Udruga za izvansudsku nagodbu nastala je i djeluje od 2003. godine s ciljem promicanja postupka posredovanja/izvansudske nagodbe (medijacije između žrtve i počinitelja) u rješavanju konflikata nastalih počinjenjem kaznenih djela maloljetnika i mlađih punoljetnika, a time i širenjem ideje restorativne pravde.

Udrugu čine profesionalci/ke socijalni pedagozi, socijalni radnici, psiholozi koji se i inače u svom svakodnevnom poslu bave tematikom mladih u sukobu sa zakonom te uz to najčešće i direktno rade na izvršavanju posredovanja kroz izvansudsku nagodbu.