Stručni i znanstveni članci

Mirosavljević, A. (2015): Izvansudka nagodba - perspektiva oštećenika i mladih u sukobu sa zakonom. Doktroska disertacija. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu- Studijski centar socijalnog rada.

Mirosavljević, A., Koller-Trbović, N., Lalić Lukač, D. (2010): Evaluacija uspješnosti izvansudske nagodbe u Stručnoj službi za izvansudsku nagodbu Zagreb. Kriminologija i socijalna integracija, 18(2).77-97.


Mirosavljević, A. (2010): Modeli restorativne pravde u svijetu za mlade u sukobu sa zakonom i pregled istraživanja njihove učinkovitosti. Kriminologija i socijalna integracija, 18(1).53-65.


Koller-Trbović, N., Gmaz-Luški, V. (2006): Primjena izvansudske nagodbe (medijacija) u pretkazenenom postupku prema maloljentnicima i mlađim punoljetnim osobama. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 13 (2). 933-956.


Žižak, A.: Mediation in cases of juvenile offenders in Croatia (PDF 70kb)


Koren-Mrazović, M., Koller-Trbović, N., Žižak, A., Cvjetko, B. (2003): Izvansudska nagodba u Republici Hrvatskoj. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 3 (2). 211-222.


Cvjetko, B. (2003): Hrvatski projekt posebne obveze- izvansudske nagodbe u prethodnom postupku prema maloljetnim i mlađim punoljetnim počiniteljima kaznenih djela. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 10 (1). 49-68.Novinski i drugi članci


Izvansudske nagodbe štite mlade od stigme (PDF 218kb)

U lipanjskom broju stručnog časopisa Zaštita izašao je intervju s Anjom Mirosavljević, predsjednicom Udruge za izvansudsku nagodbu, naslova "Izvansudske nagodbe štite mlade od stigme". U tekstu se govori o modelu izvansudske nagodbe, njenim prednostima za oštećenika i počinitelja kaznenog djela, uspješnosti i širenju izvansudske nagodbe na cijelu Hrvatsku.


Program izvansudskih nagodbi: Tisuću maloljetnika dobilo oprost: pomoć žrtvi donosi slobodu bez dosjea
Članak je objavljen 4.03.2013. u Novom listu i Glasu Slavonije


Izvansudska nagodba najučinkovitija
Članak je objavljen 22.02.2013. na web stranici HRT-a Praksa izvansudske nagodbe u Hrvatskoj pokazala je čak 80-postotnu uspješnost svih slučajeva, nepokretanje sudskog postupka u više od 85 posto slučajeva te zadovoljstvo žrtava i počinitelja u 95 posto slučajeva, rečeno je na stručnom skupu o provedbi izvansudske nagodbe u kaznenom postupku.


Mirosavljević, A. (2012): Prikaz skupa- Deseta obljetnica rada Stručnih službi za izvansudsku nagodbu u predkaznenom postupku prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima u RH. Kriminologija i socijalna integracija, 19(2).115.


Mirosavljević, A. (2010): Prikaz skupa The 6th Biennal Conference of European Forum for Restorative Justice in Europe: Established Practices and Innovative Programmes. Kriminologija i socijalna integracija, 18(1).123-125.Knjige


Koller-Trbović, N. (2013) (ur.): Izvansudska nagodba u kaznenom postupku za mlade u sukobu sa zakonom u Republici Hrvatskoj.UNICEF - Ured za Hrvatsku.
Priručnik u svom prvom dijelu predstavlja teorijsko-filozofsko i konceptualno-operacionalno utemeljenje za izvansudsku nagodbu,Izvansudsku nagodbu u međunarodnim pravnim dokumentima i hrvatskom maloljetničkom kaznenom pravu te cjelokupni model izvansudske nagodbe prema maloljetnim i mlađim punoljetnim počiniteljima kaznenih djela u Republici Hrvatskoj. Drugi je dio u potpunosti posvećen praktičnoj primjeni izvansudske nagodbe pa se tako vrlo opsežno bavi metodama posredovanja u zajedničkom razgovoru između oštećenika i osumnjičenika, ali i nudi primjere potrebne dokumentacije za primjenu ovog instituta u praksi.

 

Koller-Trbović, N., Cvjetko, B., Koren-Mrazović, M., Žižak, A. (2003): Model izvansudske nagodbe u kaznenom postupku prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima. Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Državno odvjentištvo RH, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
U knjizi je prikazan konceptualni okvir izvansudske nagodbe kao i zakonska osnova za njenu primjenu sukladno međunarodnim dokumentima i Zakonu o sudovima za mladež iz 1998. Predstavljen je i austrijski model izvansudske nagodbe koji smo i preuzeli te projekt implementacije ovakvog modela restorativne pravde u RH. Uz to, prikazana su izvješća projektnih aktivnosti po gradovima i evaluacija projekta.