Etički Kodeks posrednika u izvansudskoj nagodbi za mlade u sukobu sa zakonom

Preuzmite Kodeks posrednika u izvansudkoj nagodbi za mlade u sukobu sa zakonom

 

Statut Udruge

Preuzmite Statut Udruge u PDF formatu (1MB)

Preuzmite Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Udruge

http://www.uisn.hr/data/uploads/odluka-o-izmjenama-i-dopunama-statuta.pdf