Kako postati član

Članom Udruge mogu biti poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske visoke stručne spreme iz područja društveno-humanističkih znanosti, koji su osposobljeni za provođenje izvansudske nagodbe i posredovanje u rješavanju sukoba te prihvaćaju statut i druge opće akte Udruge.

Na našoj mrežnoj stranici u podrubrici Pristupnica, naći ćete obrazac za pristupanje našoj Udruzi.

Godišnja članarina iznosi 150,00 kuna i uplaćuje se na račun Udruge za izvansudsku nagodbu.
Žiro račun Udruge: HR1423600001101695660 otvoren u Zagrebačkoj banci.
Molimo Vas da nam nakon izvršene uplate članarine, na najprikladniji Vam način, dostavite primjerak uplatnice.


Pristupanjem Udruzi za izvansudsku nagodbu, članovi se obvezuju da će poštivati odredbe Statuta i drugih akata Udruge.