Ciljevi i djelatnost Udruge

Udruga doprinosi širenju i razvoju ideje restorativne pravde i izvansudske nagodbe kroz: