Što je izvansudska nagodba?

Izvansudska nagodba proces je postizanja dogovora između osumnjičenika (počinitelja kaznenog djela) i oštećenika u cilju popravljanja/nadoknade štete nastale počinjenjem kaznenog djela uz posredovanje, vođenje i usmjeravanje treće neutralne osobe, odnosno posrednika/medijatora.
Cilj je izvansudske nagodbe da sami sudionici postignu sporazum prihvatljiv za obje strane  kojim će se što je više moguće popraviti/nadoknaditi posljedice kaznenog djela koje su nastupile za oštećenika. Time se otvara mogućnost osumnjičeniku da preuzme odgovornost i popravi ili nadoknadi štetu počinjenu kaznenim djelom bez upućivanja u sudski postupak.

Kako izgleda izvansudska nagodba?

Posredovanje kroz izvansudsku nagodbu podrazumijeva susret «licem u lice» počinitelja i žrtve u sigurnom okruženju uz posredovanje profesionalnog medijatora. Uz njegovu pomoć  obje strane imaju priliku izraziti svoje osjećaje, stavove i razgovarati o tome što se dogodilo. U slučaju dogovora, piše se i potpisuje sporazum o načinu i rokovima popravka/nadoknade štete oštećeniku.

Zajedničkom razgovoru prethode individualni razgovori s osumnjičenikom i oštećenikom. Cilj prvog razgovora s osumnjičenikom je provjeravanje njegove spremnosti na sudjelovanje u tom postupku, kao i na susret s oštećenikom.
Ako je osumnjičenik pristao sudjelovati, posrednik upućuje poziv oštećeniku. U prvom razgovoru s oštećenikom posrednik provjerava spremnost na sudjelovanje u procesu izvansudske nagodbe i susret s počiniteljem te u slučaju pristanka oštećenika zakazuje zajednički razgovor s osumnjičenikom.